Oferta

Biuro Rachunkowe Hoffmann & Olejniczak realizuje:

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku ochodowego
- Kompleksowa obsługa w zakresie BHP
- Sprawozdawczość podatkowa
- Sprawozdawczość do GUS i NBP
- Rozliczanie wynagrodzeń
- Roczne rozliczenia podatkowe
- Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
- Reprezentację klienta przed urzędem skarbowym, również w zakresie kontroli
- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i ich składanie do urzędu skarbowego i KRS